2 Videá z turnaja Galantských trhoch poskytol Dodo Butko.

22.08.2010 09:59

 https://www.cetv.sk/aktuality/region:-sportove-podujatia-na-galantskych-trhoch/

 

https://www.rtvkrea.sk/video/player/index.php?id=934#/0